En god nys er bedre enn en dårlig workshop

En god nys er bedre enn en dårlig workshop

Gjennom mange år i bransjen har jeg både deltatt i- og ledet en rekke workshops, med vekslende grad av opplevd suksess. Det har også vært min egen feil. Men for all del - ingen lykkes med noe uten å ha mislykkes først.

 

Jeg er forholdsvis pragmatisk i forhold til innhold og utfall av en workshop. Den skal for all del ha et formål, og det er ikke å fete opp byråbudsjettet, selv om det i alt for mange tilfeller - nettopp er tilfellet.

En workshop handler om engasjement.

Når man behøver kjernekunnskap om og fra oppdragsgiver, en felles forståelse og framfor alt et felles eierskap til en prosess, så må man nødvendigvis involvere de menneskene prosessens formål berører.

 

Jeg har vært med på mye rart som kalles workshop, men la meg aller først fortelle om mine egne fadeser. Det er det morsomste jeg vet.

Å lede en gruppe mennesker fra et svakt utgangspunkt til en sterk målsetning er krevende. Spesielt når alle har bestemmelsesrett. Det vil si når man deler ut en konstituert myndighet til de som kanskje ikke skal eller burde ha det. 

Hva skjer når et menneske som ikke sitter i ledelsen, eller med beslutningsmakt, med ett får lov til å lede og beslutte? Da kan jeg love deg at det blir ledet og besluttet. I rikt monn!

Mitt eget banesår laget jeg da jeg innledet den gjeldende workshopen med de nå legendariske ordene; «her er ingen direktører eller assistenter. Her har alle lik rang og alle har lik myndighet». Jeg kunne like gjerne lagt hodet på togskinnen i rushtiden.

Det som skjedde i min egen totalhavarerte workshop var at i stedet for å sitte igjen med et glødende engasjement for en unison beslutning, denne gangen et nytt navn og logo til en butikkjede, var resultatet en fatal splid, høyrøstet krangling, trusler om oppsigelser og et kompromiss alle var misfornøyde med. Det var ikke engang to fraksjoner som stridet. Det var alle mot alle!

Vi var ikke i nærheten av å føle at noen hadde blitt hørt, enda sannheten var at alle hadde blitt det. 

 

Man kan ikke, skal ikke, må ikke - sette sammen en gruppe mennesker for å lage en logo! Ei heller å enes om et navn eller noe visuelt. Dette handler om visualitet, design, uttrykk og følelser. Med andre ord - personlige preferanser i sin pureste form.

Noen har rød sofa andre har grå. Noen liker Cannes, andre liker Arvika camping. 

Disse to eller fire personene blir ikke enige om en logo. Langt mindre om de er 12 personer. Men man kan trekke viktige observasjoner og ønsker ut av gruppen, for så å skape noe man presenterer til dem. Da med ekstraktet av deres observasjoner og ønsker godt ivaretatt av profesjonelle kreatrører og strateger. Da blir de lykkelige da!

 

En workshop er ikke et organ for å designe, det er et fora for å bli bedre rustet til å skape design. 

 

Når det gjelder slike samlinger jeg selv har vært deltager på har jeg sett det meste. Fra å bli imponert av kompetent ledelse og gjennomslagskraft med høy nytteverdi - til å gjennomskue direkte svindel av oppdragsgivers penger. En workshop delt opp i fem deler over en måneds tid kan koste oppunder en halv million og involvere inntil 20 personer fra ledergrupper og mellomledere. Dette igjen er en tilleggskostnad for oppdragsgiver som er vanskelig å takstene. 

Men når hele ledelsen sitter i tilsammen 30 timer og klipper julekurver, spiller skuespill og lager indianerlyder, kan jeg garantere at det ikke kommer et fiber med nytte ut av det. Det er bare et syltynt påskudd for å loppe en konsulentvennlig kunde for mer penger fordi man er så kreativ atte.

 

Strategier legges av strategene. Designet skapes av designerne. En workshop skal være et betydelig redskap for at disse to enhetene lykkes bedre i sine jobber -  og at resultatet blir en felles enighet blant alle, vel vitende om at de har bidratt til å nå resultatet sammen. 

 

En workshop er dessuten ikke en øvelse som strekker seg over flere uker og måneder. En workshop er betydelig mer effektivt og rik på energi og engasjement om man konsentrerer det i én sesjon, og får trukket ut essensen i deltagernes vesentligste bevissthet.

Tittelen «en god nys er bedre enn en dårlig workshop» er egentlig litt for defensiv. Bare å pusse nesen er bedre enn en dårlig workshop.

Takk for meg.

 

Identitetsdesign - Conference:Oslo

Identitetsdesign - Conference:Oslo

Destinasjonsdesign - Svalbard

Destinasjonsdesign - Svalbard