Kampanjeinitiativ - Slagrammede

Kampanjeinitiativ - Slagrammede

Herneslag er en lumsk diagnose som uten forvarsel kan forandre livene våre og til de vi er glad i. Men det finnes utallige måter å både forebygge, forutse og rehabilitere hjerneslag. Vi må bare ha mer kunnskap om lidelsen. Dette ville foreningen bidra til, og jeg ble bedt om å skape en kampanjeinnhold som kunne engasjere.
Jeg synes dette er et viktig tema, da jeg selv har opplevd dette i nær familie.

 

Slag rammer alle. Også de som ikke rammes

Slag er heller ikke noe som kun er forbeholdt de eldre. Det er lett å skyve skumle ting foran seg, fordi det ikke angår meg. Ennå. Men mye av intensjonen med dette initiativet er å få de unge med på bevisstgjøringen, både for å kunne forebygge i den utstrekning de kan - og for lettere å kunen håndtere det om det rammer noen i deres nære krets.

Populistisk setter vi hjerneslag i forbindelse med lammingen av halve ansiktet og kroppen. Dette er slik publikum kjenner diagnosen. Jeg vil alltid bruke letteste vei inn for å etablere tematikken i budskapet. Så må vi snakke et språk de unge forstår, og da ville jeg bruke elementer de kjenner igjen - men som er blitt rammet...

 

Slag 4.jpg
Slag 5.jpg
Slag 6.jpg
Slag 1.jpg
Slag 2.jpg
Slag 3.jpg
Tee - Starbucks.jpg
Tee - PaulFrank.jpg
Tee - Versace.jpg

Kampanjeinitiativet er ikke realisert da det enn så lenge manglet økonomi til gjennomføringen. Men temaet er viktig, så da får det ligge her i alle fall. takk for at du titter.

Reklamefilm BTS - Cedrico

Reklamefilm BTS - Cedrico

Identitetsdesign - Cedrico

Identitetsdesign - Cedrico